Lưu trữ sách id moonbook » MoonPay

Tag Archives: sách id moonbook

Sách ID – Một Cuộc Cách Mạng Sách

Sách ID là loại sách cho phép người dùng sử dụng một mã ID truy cập trên hệ thống để nhận được đáp án tương ứng với câu hỏi có sẵn. I. Khái quát chung về Sách ID 1. Sách ID là gì? ID (Identification) có nghĩa là nhận dạng hay nhận biết. Ngày nay, […]